2017 Coastal Cuvee, White Wine Blend

2017 Coastal Cuvee, White Wine Blend

15.00
2017 Scarlet Cuvee, Rose of Pinot Noir

2017 Scarlet Cuvee, Rose of Pinot Noir

18.00
2017 Chehalem Mountains Chardonnay

2017 Chehalem Mountains Chardonnay

30.00
2005 Bench Lands Pinot Noir, Umpqua Valley

2005 Bench Lands Pinot Noir, Umpqua Valley

30.00
2015 Sauvignon Blanc

2015 Sauvignon Blanc

20.00
2015 Pinot Gris

2015 Pinot Gris

16.00
2014 Gewurztraminer

2014 Gewurztraminer

18.00
2015 Riesling

2015 Riesling

16.00
2015 Fleur de Lis White Pinot Noir

2015 Fleur de Lis White Pinot Noir

25.00
2014 Treats Riesling

2014 Treats Riesling

20.00
2016 Bench Lands Pinot Noir

2016 Bench Lands Pinot Noir

22.00
Tripper "Reflections" Pinot Noir

Tripper "Reflections" Pinot Noir

25.00
2013 Bradley Pinot Noir

2013 Bradley Pinot Noir

30.00
2014 Love Puppets Pinot Noir

2014 Love Puppets Pinot Noir

32.00
2013 Yamhill-Carlton Pinot Noir

2013 Yamhill-Carlton Pinot Noir

35.00
2013 Ferris Wheel Estate Pinot Noir

2013 Ferris Wheel Estate Pinot Noir

38.00
2012 Sangiovese
sale

2012 Sangiovese

20.00 28.00
2015 Syrah

2015 Syrah

28.00
2015 Miss Tilly Gamay, Umpqua Valley

2015 Miss Tilly Gamay, Umpqua Valley

26.00
2013 Pinot Harbor dessert style Pinot Noir

2013 Pinot Harbor dessert style Pinot Noir

24.00
2007 Hurrah Syrah

2007 Hurrah Syrah

24.00